Kontakt

Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o.


Siedziba
w Warszawie
Telefon:+48 22 242 84 71
E-mail: biuro@dsekomat.pl

Adres:
00-113 Warszawa,
ul. Emilii Plater 53
Warsaw Financial Centre

Biuro
w Białymstoku
Tel./fax +48 85 733 60 07
E-mail: biuro@dsekomat.pl

Adres:
15-002 Białystok
ul. Sienkiewicza 63 lok. U7
KRS: 0000126036
Regon: 052138287
NIP: 5422923095
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50000 zł