Tag Archives: EnergiaPlus

Pożyczki z NFOŚiGW “Energia Plus”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił drugi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego “Energia Plus”.

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych.

W ramach naboru wspierane będą projekty:

  1. Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych – budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji produkcyjnych lub urządzeń.
  2. Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery – m.in. instalacje oczyszczania spalin.
  3. Poprawia efektywności energetycznej, a także zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach.
  4. Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej – budowa lub przebudowa wraz z ich podłączeniem do sieci –  źródła odnawialne, ciepło odpadowe, ciepło z kogeneracji (w tym pre-RDF i RDF, bez węgla) lub wykorzystujące paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór. W przypadku instalacji na pre-RDF i RDF inwestycja musi być ujęta w planie gospodarki odpadami komunalnymi.
  5. Modernizacja/rozbudowa sieci ciepłowniczych – zmniejszenie strat, budowa przyłączy i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych, nowe odcinki sieci wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, likwidacja niskiej emisji, budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej na potrzeby przyłączenia do systemu jednostek wytwarzania energii.

Wartość dofinansowania:

  • w formie pożyczki: do 85% kosztów kwalifikowanych (0,5 – 500 mln zł).

Warunki pożyczki:

  • pożyczka na warunkach preferencyjnych – WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,50% (obecnie 1,50%),
  • pożyczka komercyjna – oprocentowanie ustalane indywidualnie w oparciu o rating – poprzez zsumowanie stopy bazowej i odpowiedniej marży wyrażonej w punktach bazowych, np. przy ratingu dobrym (BBB) oprocentowanie wyniesie 0,44% + 75 pb, czyli 1,19%.

Istnieje możliwość umorzenia do 10% pożyczki (max. 1 mln zł).
Okres finansowania do 15 lat.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: przedsiębiorcy.
Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 lutego 2023 roku do 13 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Budżet konkursu to 567 mln zł.

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/