Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Państwowej Komunikacji Samochodowej w Białymstoku

Komunikacja Miejska w Białymstoku

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w Warszawie