Budowa sieci ciepłowniczej – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu (aktualizacja i podwyższenie wartości dofinansowania)