Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Akademii Medycznej w Białymstoku

Państwowy Szpital Kliniczny im dr J. Sztachelskiego w Białymstoku

Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów w Warszawie

Euromedicus Sp.z o.o. w Gdyni

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku