Ramboll Polska Sp. z o.o.

Program „Studium restrukturyzacji i prywatyzacji transportu zbiorowego w mieście Białystok”

Program restrukturyzacji „Kierunki działalności Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów” w Warszawie

Ministerstwa Skarbu Państwa

Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach