BIOEKO NORD Sp. z o.o. (wniosek o dofinansowanie)

Plan Strategiczny – “Narzędziownia-Mechanik” Sp. z o.o. w Kaliszu

Ramboll Polska Sp. z o.o.

Program „Studium restrukturyzacji i prywatyzacji transportu zbiorowego w mieście Białystok”

Program restrukturyzacji „Kierunki działalności Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów” w Warszawie

Ministerstwa Skarbu Państwa

Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A.

Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach