CENTROMOR sp. z o.o. w Gdańsku

CENTROWET Sp. z o.o. w Białymstoku

Cefarm Białystok S.A.

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. w Łodzi