Biomasowa instalacja kogeneracyjna z blokiem ORC – Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego “POLTAREX” Sp. z o.o.

Biomasowa instalacja kogeneracyjna – Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne “COMPLEX” Sp. z o.o.

Rozwój wysokosprawnej kogeneracji – OPEC-INEKO Sp. z o.o. (pozyskanie i podwyższenie dofinansowania)

Biomasowy kocioł wodny – Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Elektrociepłownia biomasowa – BS Marka Sp. z o.o. Sp. K.

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

Elektrociepłownia na biomasę – GPEC Sp. z o.o. Gdańsk

Zakład Energetyczny H.CZ. ELSEN S.A. w Częstochowie

Elektrociepłownia na biomasę – EC EKO Sp. z o.o w Bielsku Podlaskim