Blok kogeneracyjny na biomasę – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lesznie (pozyskanie dofinansowania)

Kocioł biomasowy wraz z instalacją odzysku ciepła ze spalin – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu (aktualizacja i podwyższenie wartości dofinansowania)

Biomasowa instalacja kogeneracyjna z blokiem ORC – Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego “POLTAREX” Sp. z o.o. (wniosek o dofinansowanie)

Biomasowa instalacja kogeneracyjna – Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne “COMPLEX” Sp. z o.o. (pozyskanie dofinansowania i rozliczanie)

Rozwój wysokosprawnej kogeneracji – OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. (pozyskanie i podwyższenie dofinansowania, rozliczanie)

Biomasowy kocioł wodny – Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Elektrociepłownia biomasowa – BS Marka Sp. z o.o. Sp. K.

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

Elektrociepłownia na biomasę – GPEC Sp. z o.o. Gdańsk

Zakład Energetyczny H.CZ. ELSEN S.A. w Częstochowie

Elektrociepłownia na biomasę – EC EKO Sp. z o.o w Bielsku Podlaskim