Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej “RADPEC” S.A. w Radomiu

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Białymstoku

MPEC Międzyrzec Podlaski Sp. z o.o.

ZUTEN Sp. z o.o. – Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe Energetyki we Wrocławiu

ENERGA Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Elblągu