Blok kogeneracyjny na biomasę – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lesznie (pozyskanie dofinansowania)

Kocioł biomasowy wraz z instalacją odzysku ciepła ze spalin – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu (aktualizacja i podwyższenie wartości dofinansowania)

Budowa sieci ciepłowniczej – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu (aktualizacja i podwyższenie wartości dofinansowania)

Farma fotowoltaiczna – MBK Inwest Sp. z o.o. (pozyskanie dofinansowania)

Farma fotowoltaiczna – Ekoceramika Sp. z o.o. (pozyskanie dofinansowania)

Farma fotowoltaiczna – Solar-R 2 Sp. z o.o. (pozyskanie dofinansowania i rozliczanie)

Biomasowa instalacja kogeneracyjna z blokiem ORC – Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego “POLTAREX” Sp. z o.o. (wniosek o dofinansowanie)

Biomasowa instalacja kogeneracyjna – Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne “COMPLEX” Sp. z o.o. (pozyskanie dofinansowania i rozliczanie)

Rozwój wysokosprawnej kogeneracji – OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. (pozyskanie i podwyższenie dofinansowania, rozliczanie)

Biomasowy kocioł wodny – Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przebudowa sieci ciepłowniczej – ENERGA OPEC Sp. z o.o. w Ostrołęce

Elektrociepłownia na odpady MDF – BS MARKA Sp. z o.o. Sp. K.

Elektrociepłownia biomasowa – BS Marka Sp. z o.o. Sp. K.

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

Instalacja odsiarczania spalin – ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

Instalacja odsiarczania spalin – ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. (Elektrociepłownia Białystok S.A.)

BS Marka Sp. z o.o. Sp. K.

Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej “RADPEC” S.A. w Radomiu

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Białymstoku

MPEC Międzyrzec Podlaski Sp. z o.o.

ZUTEN Sp. z o.o. – Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe Energetyki we Wrocławiu

ENERGA Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Elblągu

EC EKO Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

Produkcja biomasy – BIOEKO NORD Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

Produkcja biomasy – Quercus Sp. z o.o. w Jedwabnie

Biogazownia – ADLER BIOGAZ Sp. z o.o. w Białymstoku

inwestorzy indywidualni