Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem

Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Oleśnica S.A.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Głogowie

BITUM Sp. z o.o.