Kreowanie wartości firm

Strategie rozwojowe firm stanowią najczęściej mix strategii bazowych – wzrostu wewnętrznego lub zewnętrznego przedsiębiorstw. Po ponad 20 latach rozwoju gospodarki wolnorynkowej, wzrost wartości firm jest jednym z głównych celów strategicznych stawianych przez właścicieli. Alternatywą dla inwestycji rzeczowych jest „kupowanie” wzrostu bezpośrednio na rynku. Tym dążeniom sprzyja rozwój rynków kapitałowych. Operacje kapitałowe, w postaci zmian w strukturze własnościowej w powiązaniu z restrukturyzacją, są jednym z podstawowych sposobów szybkiego wzrostu oraz maksymalizacji wartości rynkowej firm. Główne nurty operacji rynku kapitałowego obejmują w szczególności:

 • Emisje udziałów, akcji, obligacji, obligacji zamiennych
 • Fuzje i przejęcia
 • Wprowadzenie na giełdę papierów wartościowych

Emisje udziałów, akcji, obligacji, obligacji zamiennych

Nasze usługi doradcze obejmują transakcje kapitałowe na rynku niepublicznym. Posiadamy rozległą bazę inwestorów krajowych oraz z krajów UE. Stosujemy indywidualne rozwiązania dostosowane do potrzeb Klienta. Organizujemy emisje z udziałem funduszy private equity oraz inwestorów rozproszonych.
Nasze prace obejmują weryfikację istniejącej lub zdefiniowanie nowej strategii rozwoju Klienta. Następnym etapem jest identyfikacja listy potencjalnych inwestorów w oparciu o posiadaną bazę inwestorów. Po dokonaniu wyceny spółki Klienta, przygotowujemy materiały informacyjne wg standardów międzynarodowych. Procedura i nasze zaangażowanie przewidują następujące etapy:

 • oferty wstępne od potencjalnych inwestorów
 • krótka lista oferentów
 • sporządzenie term sheet
 • koordynacja due diligence
 • organizacja data room
 • negocjacje warunków transakcji

Fuzje i przejęcia

Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. wspiera Klientów w realizacji fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym. Organizacja transakcji kapitałowych tego rodzaju stanowi jedną z naszych głównych linii biznesowych. Fuzje i przejęcia obejmują w szczególności pakiet następujących produktów:

 • kupno (przejęcie) spółek/przedsiębiorstw,
 • sprzedaż spółek/przedsiębiorstw,
 • połączenia spółek,
 • sprzedaż spółek po podziale.

Kupno lub sprzedaż firmy, podobnie jak i połączenie firm, wymagają wieloetapowej i czasochłonnej procedury objętej klauzulą poufności. Metodyka działania w każdym z wymienionych przypadków jest zbliżona. Czas realizacji wynosi od 6 do 24 tygodni.
Sprzedaż spółki po podziale jest stosowana w przypadku, kiedy można uzyskać lepsze efekty ze sprzedaży wszystkich części, niż w przypadku sprzedaży w całości. Dla zobrazowania przebiegu typowego procesu fuzji i przejęcia przedstawiamy wyodrębnione etapy na przykładzie transakcji kupna spółki/przedsiębiorstwa:

Faza I

 1. Identyfikacja potrzeb kupującego
 2. Ustalenie strategii nabycia firmy

Faza II

 1. Kryteria wyboru kandydata do kupna
 2. Wyszukanie kandydatów do kupna
 3. Kwalifikacja kandydatów w uzgodnieniu z kupującym (długa lista)
 4. Nawiązanie przez Doradcę kontaktów z kandydatami do kupna
 5. Analiza i selekcja firm w uzgodnieniu z kupującym (krótka lista)
 6. Sporządzenie Memorandum Informacyjnego dla kupującego

Faza III

 1. Wizytacja firmy na miejscu
 2. Złożenie wstępnej oferty (niezobowiązującej)
 3. Uzyskanie wyłączności
 4. Due diligence – audyt biznesowy firmy
 5. Wycena nabywanej firmy
 6. Ustalenie struktury transakcji
 7. Złożenie oferty wiążącej

Faza IV

 1. Przygotowanie projektu umowy przez zewnętrzną kancelarię prawną
 2. Końcowe negocjacje
 3. Podpisanie umowy przedwstępnej
 4. Oczekiwania na wypełnienie warunków dodatkowych
 5. Zamknięcie transakcji (closing)

Debiuty giełdowe

Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. bierze na siebie ciężar nowych obowiązków Klienta wynikających z przygotowania spółki do debiutu giełdowego, w szczególności wspiera akcjonariuszy oraz Zarząd we współpracy z wybranym biurem maklerskim (rynek regulowany) lub firmą akredytowaną przy rynku NewConnect. Debiut Giełdowy (IPO) na rynku regulowanym lub rynku NewConnect, jest najczęściej zwieńczeniem wysiłków w zakresie wykorzystania prostych rezerw w rozwoju spółki.