Dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Rozwój OZE z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FENiKS)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 w ramach Działania 2.2 Rozwój OZE.

Celem szczegółowym planowanego naboru jest wspieranie energii odnawialnej.

W ramach naboru wspierane będą projekty polegające m.in. na: budowie, przebudowie, modernizacji i rozbudowie odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu oraz wytwarzania biometanu.

Wsparciem objęte będą również budowa magazynów energii oraz infrastruktury umożliwiającej przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, ciepłowniczej lub gazowej, jako dodatkowy element projektu.

O dofinansowanie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy.

Planowany termin naboru: od kwietnia 2024 r. do końca maja 2024 r..

Budżet naboru: 300 mln zł.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl