Dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Rozwój OZE z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FENiKS)

Planowane jest ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 w ramach Działania 2.2 Rozwój OZE.

Celem szczegółowym planowanego naboru jest wspieranie energii odnawialnej.

W ramach naboru wspierane będą projekty polegające m.in. na: budowie, przebudowie, modernizacji i rozbudowie odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła, biometanu, wodoru.

Wsparciem objęte będą również budowa magazynów energii oraz infrastruktury umożliwiającej przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, ciepłowniczej lub gazowej, jako dodatkowy element projektu.

O dofinansowanie będą mogli ubiegać się:

  • przedsiębiorstwa,
  • administracja publiczna,
  • JST.

Planowany termin naboru: od 01.12.2023 r. do 05.02.2024 r..

Budżet naboru: 300 mln zł.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl