Dotacje w ramach Działania “Kredyt ekologiczny” ze środków FENG 2021-2027

W ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 planowany jest nabór wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Działania FENG.03.01 “Kredyt ekologiczny”.

Operatorem Działania jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Głównym celem Działania jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W ramach naboru wspierane będą projekty obejmujące:

szerokorozumianą efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury w przedsiębiorstwach, a także wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów, usług w powiązaniu ze zmianą procesów, umożliwiających znaczącą redukcję zużycia energii w danym przedsiębiorstwie (procesy) lub u odbiorcy końcowego (produkty, usługi).

Realizacja inwestycji musi być poprzedzona przeprowadzeniem audytu energetycznego.

Warunkiem dostępu do ubiegania się o dofinansowanie jest wykazanie oszczędności energii na poziomie co najmniej 30%.

Wartość dofinansowania:

w formie dotacji: do 70% kosztów kwalifikowanych.

Warunki dofinansowania:

  • dotacja jest udzielana w postaci refundacji części kapitałowej kredytu zaciągniętego w jednym ze współpracujących z BGK banków komercyjnych przy Działaniu Kredyt ekologiczny.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • MŚP,
  • przedsiębiorstwa small mid-caps oraz mid-caps.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać:

  • od 6 czerwca 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r. (I nabór),
  • od 22 sierpnia 2023 r. do 21 listopada 2023 r. (II nabór).

Budżet konkursu wynosi 333 mln zł w I naborze oraz 333 mln zł w II naborze.

Źródło: www.gov.pl