Fundusz Modernizacyjny 2021-2030

Fundusz Modernizacyjny jest instrumentem wspierającym modernizację systemu energetycznego i poprawę efektywności energetycznej w celu obniżenia emisyjności systemu w krajach Unii Europejskiej.

Fundusz Modernizacyjny będzie funkcjonować w latach 2021-2030 i będzie on zasilany ze środków ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 (2% ogólnej unijnej puli) w ramach EU-ETS, czyli unijnego systemu handlu emisjami.

Krajowym Operatorem Funduszu Modernizacyjnego jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wsparciem zostaną objęte inwestycje kwalifikujące się do poniższych obszarów:

  • wytwarzanie i wykorzystywanie energii z OZE,
  • efektywność energetyczna,
  • magazynowanie energii i modernizacja sieci energetycznych,
  • wsparcie sprawiedliwej transformacji w regionach uzależnionych od paliw kopalnych.

Do 2030 roku Polska, jako jeden z dziesięciu krajów objętych programem, ma otrzymać 43% (ok. 20 mld zł) puli środków w ramach Funduszu Modernizacyjnego na dofinansowania w formie dotacji oraz pożyczek.

NFOŚiGW rozpoczął ogłaszanie naborów wniosków finansowanych ze środków Funduszu Modernizacyjnego. Informacje nt. wybranych aktualnych oraz planowanych naborów w ramach FM poniżej:

  1. Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu – szczegóły pod linkiem: https://dsekomat.pl/?p=577
  2. Kogeneracja dla Ciepłownictwa – szczegóły pod linkiem: https://dsekomat.pl/?p=589
  3. Kogeneracja Powiatowa – szczegóły pod linkiem: https://dsekomat.pl/?p=592
  4. Energia dla wsi – szczegóły pod linkiem: https://dsekomat.pl/?p=645

Źródło: www.gov.pl