Produkcja biomasy – BIOEKO NORD Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

Produkcja biomasy – Quercus Sp. z o.o. w Jedwabnie