Fundusze norweskie i EOG

Ruszyła III edycja Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz mechanizmu EOG – bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE.

Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Większość programów w ramach III edycji funduszy wdrażana będzie do 2024 roku i wśród nich można wyróżnić kategorię:

Środowisko, energia i zmiany klimatu

W ramach ogłoszone zostały nabory na m.in.:

“Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej”

 • Rodzaje projektów:
  • budowa nowych źródeł wysokosprawnej kogeneracji i/lub modernizacja istniejących źródeł w celu uzyskania wysokosprawnej kogeneracji;
  • zwiększenie mocy istniejących jednostek w wysokosprawnej kogeneracji;
  • wykorzystanie ciepła odpadowego w zasilaniu układów wysokosprawnej kogeneracji;
  • zastąpienie w układach kogeneracyjnych źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne
 • Minimalna kwota dofinansowania: 1mln euro ( 4 315 900 zł)
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 7 mln euro (30 211 300 zł)
 • Czas trwania naboru: 03.04.2020 – 30.06.2020 r.
 • Budżet konkursu: 40 mln euro

“Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych”

 • Rodzaje projektów:
  • rozwój skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia;
  • zmiana technologii konwersji energii i wykorzystanie paliw;
  • zastosowanie inteligentnych, zautomatyzowanych systemów pogodowych;
  • wykorzystanie lokalnych odnawialnych źródeł energii;
  • zastąpienie źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne.
 • Minimalna kwota dofinansowania: 1mln euro ( 4 315 900 zł)
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 7 mln euro (30 211 300 zł)
 • Czas trwania naboru: 03.04.2020 – 30.06.2020 r.
 • Budżet konkursu: ok. 38 mln euro

Beneficjentami ww. konkursów mogą być małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.

Instytucją zarządzającą programem jest Ministerstwo Środowiska przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: https://www.eog.gov.pl/